Naturen

Tisvilde Hegn

Stranden ved lejet
Her finder du Danmarks femte største skov Tisvilde Hegn, og ud for den findes der en kilometerlang, hvid og børnevenlig sandstrand med rent saltvand, klitter og skovbryn. En ualmindelig ren og næsten uberørt natur.

Det er ikke uden grund, at vejen ender blindt i Tisvildeleje, for har du først fået trang til Tisvildeleje, så behøver du ikke drage videre eller vende om. Stedet er tiltrækkende på alle årstider. Man kommer til hertil fra landsiden. Kun ca. 59 km fra Rådhuspladsen i København ad Hillerød motorvejen og Kildevejen, så er du i området med noget af Danmarks meget afvekslende natur, men også meget spændende og udfordrende.

Ikke så underligt at mange kunstnere, komponister og andet godt folk har valgt netop disse områderne som deres tilholdssted. Her kan man finde ro, opleve det fantastiske lys og den inspirerende natur. Gennem tiderne har kendte folk som Jakob Gade (”Tango Jalousi”), Kai Walther, Hans Hartvig Seedorff, Niels Bohr, Johannes V. Jensen og mange flere.

Helene KIlde ved Kildeskåret

Helene Grav på Sankt Helenevej
Helene kilde er en af Danmarks mest berømte kilder. Gamle historier fortælle, at er du syg og ikke kan helbredes af anden vej, så skal du tage til Helene kilde den 23. juni, Sankt Hans aften. Ved kilden skal du tappe så meget vand, som du formoder, du kan drikke natten igennem. Herefter begiver du dig til Helenes grav og bliver der til solen er stået op. I nattens løb drikke du det hellige og helbredende vand. Derfor kan du stadigvæk opleve mennesker i hundredvis, der drager til Tisvildeleje hver den 23. på Sankt Hans aften og oplever bålet på stranden, vandrer langs stranden og i området til kilden og Helenes grav.
   
Tilbage i 1788 blev Sandflugts-monumentet rejst til minde om områdets store sandflugter, der mest af alt fik området til at ligne en sandørken. Fra 1730 begyndte man at beplante området for at mindske og stoppe sandflugten. Det tog mange år at få området plantet til. Derfor rejste man monumentet for at mindes denne bedrift.

Fortsætter man langs kysten mod øst ad små stier, der går tæt på havet og de stejle skråninger mod syd, kommer man til Heather Hill. Det ligger mellem Rågeleje og Vejby Strand som en bid af det midtjyske højland med lyngklædte bakker. Der er også optaget en film om røverne fra Rold i bakkerne, så slap man jo for at drage til Jylland. Heather Hill var et privat område med en stor villa, der tilhørte en engelsk millionær ved Navn Vincent. Under anden verdenskrig indtog tyskerne stedet, der blev vandaliseret af soldaterne, hvorfor villaen blev revet ned efter krigen, da den var total ødelagt. Der er kun en buet stentrappe tilbage, som førte op til huset. De flotte lyng beklædte bakker og området ejes nu af Skov- & Naturstyrelsen. Der er mange besøgende hele året rundt. Ved vintertide, er det et yndet skisport terræn men folk på ski og kælk og om sommeren er bakkerne ideel til drageflyvning, men området i sig selv et også et meget yndet udflugtsmål for vandretur. Det ligger kun 60 km. fra Københavns Rådhusplads.

Troldeskoven i Tisvilde Hegn

Troldeskoven i Tisvilde Hegn
Troldeskoven er den ældste del af Tisvilde Hegn skov. Den består af en række meget gamle skovfyr, som alle er mellem 100 og 200 år gamle. Blæsten har med tiden gjort dem stærkt forkrøblede og forvredne. Mange har bugtede stammer, som bare ligger hen over jorden. Andre har lavt siddende og stærkt krogede grene. Trolle skoven er et spændende område at færdes i. Man gør da også meget for at bibeholde Troldeskoven så længe som muligt ved blandt andet at fjerne selvsåede træer.


Den forsvundne landsby Torup i Tisvilde Hegn. I tidernes morgen lå der en lille landsby med 16 gårde, som alle blev forladt, da sandflugten fjernede det daglige levebrød for beboerne. Der er i midten af det 1900 århundrede foretaget adskillelige udgravninger og forsøg af amatør arkæologer for at finde den forsvundne landsby Torup. I 1965 gav eftersøgningen et positivt resultat. I perioden 1969 – 1972 fandt man rester af gammel bebyggelse samt adskillige fund bl.a. keramik, som havde afgørende betydning for dateringen. Der blev fundet en mønt fra 1320, hvilket bevidst, at landsbyen havde været beboet i adskillige hundrede år.


Efterår ved Asserbo Slotsruin i Tisvilde Hegn

Sommerkoncert ved Asserbo Slotsruin
Stængehuse & Asserbo Slotsruin er en del Af Tisvilde Hegn, som drives af Skov- & Naturstyrelsen. Området der går fra Liseleje Plantage via Melby Overdrev til Asserbo Plantage og videre til den store P-plads i Tisvildeleje. I dette område finder vi Asserbo Slotsruin og Stængehuse. Et område ud til Kattegat med en kyststrækning på 8 km, der repræsenterer en af de bedste badestrande med tilhørende klitrække i Nordsjælland.
Gode vandrestier, cykelture og ridestier. Skovens historie er særpræget og voldsom. Engang i jernalderen var hele området bag klitrækken og til Arresø dækket af egeskov. Langsomt op gennem middelalderen blev området opdyrket. Skoven blev forvandlet til agerjord med bøndergårde, ja hele landsbyer opstod. Den naturkatastrofe er startet nogenlunde samtidig med den store Jyske sandflugt, og begge steder skyldes den befolkningens alt for store afhugning af strandvæksten og kongens krav om egetræ til krigsflåden.

Asserbo Slotsruin eller Asserbo Kloster, som det var i starten, blev bygget af Biskop Absalon i 1100-tallet. Han inviterede en fransk munkeorden til at slå sig ned i Nordsjælland, men historien siger at de stakkels franskmænd ikke kunne tåle det danske rugbrød. På trods af, at det blev skyllet ned med store mængder af deres egen hjemmelavede likør, fik de ondt i maven, og nedbrudte rejste de hjem til varmere himmelstrøg. Derefter blev klostret solgt til Adelen. Nogle generationer senere ragede den daværende adelsmand uklar med den daværende Kong Hans. Adelsmanden blev på mystisk vis myrdet og kongehuset overtog Asserbo, der nu blev til et slot. Men så er det, at sandet kommer og ødelægger det hele, og det blev aldrig genopbygget.

Stranden og solbadende ved Stængehus

klitter ved Stængehus
Stængehuse badestrand er et helt suverænt sted, der kan anbefales som en af de bedste nøgenbadestrande. Her er en strækning på over ½ km med masser af naturister – alle slags mennesker, unge, gamle, kvinder, mænd og familier med børn.. Der er en dejlig stemning på denne strand: børn der leger i sandet, folk der falder i snak eller vandrer en tur i vandkanten eller i klitterne bagved. Generelt eksisterer der en god tone og respekt mellem tekstilbadende og naturister i dette område.

Ellemosen med Oltidsvejen til højre. Der er ofte vand og siv der delvis tildækker brolægningen.
Oltidsvejen, der ligger i Ellemosen over for Tibirke Kirke er en brolagt vej fra jernalderen. Kommer man fra Tisvilde ligger der en lille sti skilted med Oltidsvejen et lille stykke på venstre hånd efter Tibirke Kirke. Ellemosen er den vestlige del af hele det store fredede område der hedder Holløse Bredning. Mosen er rig på fugleliv. Der er utrolig mange skarv der har reder i de udgåede træer i mosevandet.

Ellemosen med kig til Tibirke Kirke

Holløse Bredning
Holløse er udover at være station på Lokalbanens strækning fra Hillerød til Tisvildeleje også kendt for sit vådområde Holløse Bredning. Det er et 83 ha stort vådområde som blev skabt at Skov & Naturstyrelsen og det tidligere Frederiksborg Amt i samarbejde. Projektet som blev indviet i 1999, er en del af planen for Arresø og omegn. Noget er en lavvandet sø og neget er en eng. Formålet er blandt andet at skabe nye leve- og voksesteder for dyr og planter. Området indeholder også en gammel oldtidsvej, hvorfor der ar lavet dige, der styrer vandstanden i søen. Der er lavet et stryg (lavvandede sten- og grusbanker, der i vandløb ligger med regelmæssige mellemrum vekslende med dybere strækninger). Dette stryg virker som faunapassage, hvor fisk kan færdes og vandre frit til og fra søen. Området er blevet meget rigt på fugle af mange forskellige slags. Det kan være ande- og vadefugle, Hejre blandt andet den meget sjældne hejrefugl Rørdrum. Pungmejser og ikke at forglemme rovfugle som Fiskeørnen, men derudover er der også et rigt planteliv.


Vejby set fra Ørbyvejen

Beskrivelse af Vejby
Vejby er en meget gammel landsby, der i dag har formået at blive en levende by med mange aktiviteter – både indenfor erhvervslivet, institutioner og foreningslivet.

Vejby har et meget besøgt supermarked ( Rema 1000 ), en tankstation ( Statoil ), en Trælasthandel, en del mindre specialforretninger … og mange håndværkere. Af institutioner har man en kirke ( Vejby Kirke) en overbygningsskole ( Sankt Heleneskole ), et Sundhedscenter ( Trongården ), en børnehave, et 127 år gammel forsamlingshus ( Vejby Forsamlingshus ).. og desuden har man et kraft-varmeværk ( Vejby-Tisvilde Fjernvarme ), en lokalradio ( Radio Kattegat ) og et fitnes-center ( Vejby Fitnes ) i forbindelse med Idrætshuset.

Indenfor foreningslivet har Vejby også meget at byde på bl.a. er det bemærkelsesværdigt, at den lille landsby Vejby, i år blev Danmarksmester i keglebilliard ! Vejby Idrætsforening er en yderst aktiv sportsklub, der udover de almindelige idrætsgrene som fodbold, badminton, gymnastik har formået at lave fodboldskole om sommeren, den stærke billiardafdeling… nu også har opbygget et fitnes-center, hvor mere end 300 personer er aktive medlemmer.

Kulturhistorisk har Vejby også været med. Først og fremmest har man Vejby Kirke, der nu har passeret de 900 år. Kirken er en meget stor landsbykirke – bygget af skånske sandsten. Man formoder, at en herremand har bekostet opbygningen af kirken, men man kender ikke navnet på ham. Tæt på kirken ligger Vejby Præstegård, der lige nu ( i 2009 ) har fået en ny, stor mødesal, der også anvendes som konformandstue.

Tæt ved kirken ligger Vejby Forsamlingshus, der bl.a. blev brugt som kulisse ved den kendte TV-serie ” Krøniken ”. Ved siden af Forsamlingshuset ligger det hus, hvor den kendte guldaldermaler P. C. Skovgaard voksede op i sin mors købmandsforretning. (Der er en mindeplade på væggen ). I 1843 boede P. C. Skovgaard og vennen og maleren J. Th. Lundbye i flere måneder i Vejby. De arbejdede utroligt flittigt med at tegne og male hele området i Vejby og Tisvilde… så meget, at der kunne afholdes en stor udstilling på Statens Museum for Kunst i 1990 ´erne, der hed ” Sommerrejsen til Vejby, 1843 ”.
( Af Chr. Friis )

Kig fra Vejby mod Ørby

Beskrivelse af Ørby
Ørby er en typisk nordsjællandsk landsby, der engang ( for 50 år siden ) havde et større andelsmejeri ( ” Ørekilde ” ) med et mejeriudsalg og andelsfryseri, en købmandshandel, en smed, en tømrer, en bødker, der lavede smørdritler til mejeriet…… samt 5 gårde og et par husmandssteder.

I dag er næsten alle disse aktiviteter forsvundet fra Ørby. I den gamle smedje er der en aktiv stenhugger, men ellers er langt det meste af landsbyens bygninger blevet bopæl for ” pendlere ” eller pensionister. Kun et par af gårdene har stadigvæk landbrugs-drift, men er efterhånden opkøbt af folk, der har andet erhverv som det primære. Alligevel ligner landsbyen stadigvæk sig selv, idet man kæmper meget for netop at bevare det gamle landsbypræg.

Det meste af Ørby ligger nede i en lavning, men mod vest – og mod Tisvilde – er der en speciel bakke, der hedder Ørby Baun. Den er ikke så let at bestige i dag, idet de gamle stier nu er ved at gro til… men det kan betale sig at arbejde sig op gennem de tilgroede stier, idet man har en meget smuk udsigt over mod Vejby eller mod Tibirke Lunde oppe fra bakketoppen – lige ved siden af den Genforeningssten, som man rejset i 1920. Ørby Baun var i mange år samlingsstedet for noget meget store og meget berømte Pinsefester, hvor der i nogle år kom op til 2.000 mennesker for at deltage i forlystelserne på stedet.. samt høre taler, se på underholdningen.. og sidst, men ikke mindst få snakket med egnens beboere, få danset, få flirtet… eller måske få sig et godt slagsmål !

I 1930`erne havde man engageret en vis Børge Rosenbaum, der underholdt med noget, han kaldte ” fone-tisk tegnsætning ”. De fleste syntes dengang, han var noget ” pjat ”, men langt senere blev denne ” pjat ” til Victor Borge, da han var flygtet til USA. Netop hans ” fonetiske tegnsætning ” gjorde, at han efterhånden blev den verdensberømte komiker.

NB. For de, der kan lide at vandre, vil det være en fin tur at gå fra Vejby ad den gamle skolesti ( nu markeret som cyklesti ) fra Vejby til Ørby…. Se sig om i Ørby bl.a. ved at bestige Ørby Baun… og så vandre samme vej tilbage. En tur på ca. 6 km gennem det åbne landbrugsland.
( Af Chr. Friis )


Landskab ved Tibirke

Beskrivelse af Tibirke
Selve Tibirke By rummer ikke mange seværdigheder i dag. Dog har man en fin antikvitetsforretning i den gamle købmandsgård, hvor ejeren Djohn sælger mange fine møbler og andre ting til mange af sommerhusejerne. Men Tibirke By og dens nærmeste omegn rummer mange spændende lokalhistoriske og kulturhistoriske minder.

Inden den store sandflugt, der hærgede hele Tisvildeområdet fra 1550 til 1738, indtraf, lå landsbyen Tibirke næsten to kilometer længere mod syd/vest – nemlig rundt om den nuværende Tibirke Kirke. I dag ligger kirken lidt mærkeligt placeret, idet der kun ligger to huse og en gård lige op af kirke - til gengæld er den en af Danmarks smukkeste skovkirker, hvor mange mennesker meget gerne vil giftes i eller få lov til at blive begravet i dens nærhed på Tibirke Kirkegård.

Sandflugten ødelagde al landbrugsjord i det gamle Tibirke, og bønderne fik besked på, at de skulle forlade deres gårde og opbygge de nye gårde næsten to kilometer mod syd/øst til det nuværende Tibirke. I dag ligger de gamle gårde dybt ( 4 -6 meter ) begravet af sand rundt. Gamle Tibirke er næsten Danmarks Pompeji – selvom det er sand og ikke lava, der dækker bygningerne.

Med udgangspunkt i Tibirke Kirkes p-plads kan man enten vandre op til et af Danmarks smukkeste sommerhusområder, Tibirke Bakker. Udover den smukke natur og de fine arkitekttegnede huse kan man også nyde tanken om, at forfatterne Johannes V. Jensen, Hans Scherfig, Anders Bodelsen, Hans Hartvig Seedorff har boet her og skrevet flere af deres berømte bøger her bl.a. Hans Scherfig med bogen ” Den forsvundne Fuldmægtig ”, der foregår for en stor del i Tibirke Bakker…. eller man kan gå den modsatte vej og gå rundt i Tibirke Lunde, hvor malerne Viggo Johansen, William Scharff, Asger Jorn og broderen Jørgen Nash samt mange, mange andre billedkunstnere har boet og skabt deres kunstværker. Hvis man have en guidet tur i Tibirke Bakker eller Tibirke Lunde kan man gå ind i guiden Chr. Friis´s hjemmeside www.tisvildspots.dk.. og lave en aftale med ham.
( Af Chr. Friis )


Tibirke Kirke og Tisvilde Hegn .